Betonun Kürlenmesi – Dayanımı ve Ömrünü Etkileyen En Önemli Faktör

Optimum mukavemet ve dayanıklılık elde etmek için kürleme sırasında beton nemli tutulmalıdır. Kürlenme sırasında hidrasyon meydana gelir ve kalsiyum-silikat hidratın (C-S-H) oluşmasına izin verir. Karışımın nihai gücünün %90’ından fazlasına tipik olarak dört hafta içinde ulaşılır, kalan %10’una yıllar hatta on yıllar boyunca ulaşılır. Betondaki kalsiyum hidroksitin, on yıllar boyunca CO2 emiliminden kalsiyum karbonata dönüştürülmesi, betonu daha da güçlendirir ve hasara karşı daha dayanıklı hale getirir. Bununla birlikte, bu karbonasyon reaksiyonu, çimento gözenek çözeltisinin pH’ını düşürür ve takviye çubuklarını aşındırabilir. Prekast betonda nihai dayanıma ulaşma daha erken olmaktadır ve karbonasyon (karbonizasyon) olmamaktadır.

betonun kürlenmesi

İlk üç gün boyunca betonun hidrasyonu ve sertleşmesi önemlidir. Yerleştirme sırasında rüzgardan buharlaşma gibi faktörlere bağlı olarak anormal derecede hızlı kuruma ve büzülme, yeterli mukavemet kazanmadığı zamanda gerilmelerin artmasına ve büzülme ile daha fazla çatlamasına neden olabilir. Kürleme işlemi sırasında nemli tutulursa betonun erken dayanımı arttırılabilir. Kürlenme öncesi stresi en aza indirmek çatlamayı en aza indirir. Yüksek erken mukavemetli beton, genellikle büzülmeyi ve çatlamayı arttıran çimento kullanımının artmasıyla daha hızlı nemlendirmek için tasarlanmıştır. Betonun gücü üç yıla kadar değişir (artar). Elemanların kesit boyutuna ve yapı koşullarına bağlıdır. Kısa kesilmiş polimer liflerinin eklenmesi, kürlenme sırasında çekmeye bağlı gerilmeleri iyileştirebilir (azaltabilir) ve erken ve nihai sıkıştırma mukavemetini artırabilir.

Betonun Kürlenmesi İyiyse Mukavemeti Arttırır

Betonun Kürlenmesi uygun şekildeyse, mukavemeti ve geçirgenliği arttırır ve yüzeyin erken kuruduğu zaman oluşabilen çatlamayı önler. Çimentonun ekzotermik ayarı nedeniyle donma veya aşırı ısınmayı önlemek için de dikkat edilmelidir. Yanlış kürlenme kireçlenmeye, düşük mukavemete, zayıf aşınma direncine ve çatlamaya neden olabilmektedir.

Kürlenme süresi boyunca beton ideal sıcaklık ve nemde korunur. Kürlenme sırasında tam hidrasyon sağlamak için, beton plakalara genellikle beton üzerinde su tutucu film oluşturan kürleme bileşikleri püskürtülür. Tipik filmler balmumu veya hidrofobik bileşiklerden yapılır. Beton yeterince kürlendikten sonra, filmin normal kullanım yoluyla betondan aşınmasına izin verilir.

Geleneksel kürleme koşulları, beton yüzeyine su ile püskürtülmesini veya göletilmesini içerir. Betonu suya batırmak ve dehidrasyonu önlemek için plastikle sarmakta yöntemlerdendir. Diğer yaygın kürleme yöntemleri arasında ıslak çuval bezi ve taze betonu kaplayan plastik kaplama bulunur.

Daha yüksek mukavemetli uygulamalar için, betona hızlandırılmış kürleme teknikleri uygulanabilir. Yaygın uygulanan teknik, dökülen betonun hem nemli kalmasına hem de sıcaklığın yükseltilmesine hizmet eden buharla ısıtılmasını içerir, böylece hidrasyon işlemi daha hızlı ve daha kapsamlı şekilde ilerler.