ce işaretiCE İşareti Avrupa Birliği tarafından malların serbest dolaşımını sağlayabilmek amaçlı uygulanan sağlık ve güvenlik işaretidir. CE İşareti üzerine iliştirilen ürünün insan, hayvan ve çevre açısından sağlıklı ve güvenli olduğunu göstermektedir. Bir kalite simgesi değildir. Kalite yönetim sistemleri (TS EN ISO 9001) ile doğrudan ilişkisi bulunmamaktadır. İlgili yönetmeliğin gereklerini karşıladığı anlamına gelmektedir.
Yönetmeliğe uygun olmayan durum olması durumunda, ürünün üreticisi, ürünün CE uygunluk işareti kapsamındaki hükümlere uygun olmasını sağlamakla ve yapılan ihlalleri sonra erdirmekle yükümlüdür.
İnşaat malzemeleri açısından, CE işareti, ürünün kullanılması amaçlanan ülkedeki Yapı Yönetmeliğindeki belirli güvenlik gereksinimlerine uygun olduğunu belirtmek için üretici tarafından ürüne yapıştırılmış logo ve Uygunluk Beyanıdır.
Avrupa’da, uyumlaştırılmış Avrupa Standardı (hEN) Ek Z’nin CE işareti için spesifik gereklilikleri detaylandırdığı, uyumlaştırılmış Avrupa Standartları (hEN) kapsamında olan bazı inşaat ürünleri için Avrupa’da zorunludur.
Gereksinimlerin uyumlaştırılmamış bir Avrupa Standardı (hEN) Ek Z’de ayrıntılı olarak belirtilmediği bir ürünü CE İşareti ile işaretlemek yasaktır.

GRCA

Uluslararası Cam Elyaf Takviyeli Beton Birliği’nin (GRCA) belirttiğine göre, herhangi bir GRC / GFRC ürünü için uyumlaştırılmış Avrupa Standardı (hEN) yoktur ve aslında GRCA’nın kendi gereksinimlerine göre, GRC / GFRC ürünleri için hiçbir Avrupa Standardı yoktur. CE İşareti alamazsınız.
Sonuç olarak, GRC / GFRC’den imal edilmiş bir ürünü CE olarak işaretlemek şu anda mümkün değildir.
Gelecekte CE işaretli GRC / GFRC ürünlerini alabilmenin tek yolu, bir tür onay belgesinin üretilmesi gereken Avrupa Değerlendirme Belgesi (EAD) / Avrupa Teknik Değerlendirme (ETA) yolundan geçmek olacaktır. Her bir GRC / GFRC ürünün tip onay belgelerinin daha sonra Avrupa Teknik Değerlendirme Örgütüne (EOTA) sunulması ve bunlar tarafından değerlendirilip onaylanması gerekir. GRC / GFRC ürünlerinin de onaylı tip onay belgelerine karşı EOTA tarafından değerlendirilmesi gerekir.
Tip onay belgeleri normalde her bir ürün için gerekli olacaktır ve genel olarak tüm genel GRC / GFRC materyallerini kapsayan tek tip bir onay belgesi üretmek mümkün değildir.
Prekast Beton teknik şartname için talep etmeniz gereken belge ve standartlar için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ulusal ve uluslararası standartları karşılayan prekast üretim fabrikamızda sizlere hizmet etmekten memnun oluruz.