Binaların Yangın dan Korunması Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılacak binaların dış cephelerinde belirli şartların sağlanması gerekmektedir. Bina kullanımı sırasında yangın ile ilgili oluşabilecek riskleri en aza indirebilmek; Olası bir risk durumunda can ve mal kaybını en aza indirebilmek için binanızın yangın ile ilgili şartları sağlıyor olması gerekmektedir. Ayrıca belediyelerin ruhsat ile ilgili aşamalarında sorun yaşamamak için, binanızda yangın çıktığında sigorta ile sorun yaşamamak için de yönetmelik şartlarını yerine getirmeniz gerekecek.

Zincir en zayıf halkası kadar güçlüdür diye bir söz vardır. Binaların yangından korunmasında da, bu cümlede bahseden şart geçerlidir. Binanızın büyük çoğunluğunda A1 sınıfı hiç yanmaz malzeme kullanmış olabilirsiniz. Ancak küçük bir kısmında yanabilen malzeme kullandıysanız, binanızda zayıf halka oluşturdunuz demektir. Yangın kullandığınız bu yanabilen malzemeden yayılabilecek, tüm binanızı tehdit edecektir.

Yönetmelikte de yangın ile ilgili şartlar kesindir. Bir binanın dış cephesinde yanmaz malzeme (A1 sınıfı) kullanılması gerekiyorsa, bu binanın dış cephesinin hiçbir yerinde yanma ihtimali olan malzeme (A1 sınıfı olmayan) kullanamazsınız.

prekast yangin korunma

Yönetmelikte bina dış cephesi ile ilgili şartlar 28,50 m’den yüksek binalar ve diğer binalar olarak ikiye ayrılmaktadır. Yazının bundan sonraki kısmına devam etmeden önce binanız 28,50 metreden yüksek bina olarak mı geçiyor, diğer bina olarak mı geçiyor bunu belirlemeniz gerekiyor. Yapılarda Bina Yüksekliğinin Belirlenmesi yazımızı okuyup, bina yüksekliğinizi belirledikten sonra yazımızı okumaya devam etmenizi öneririz.

Yapı malzemelerinin Yanıcılık Sınıfı hakkında ön bilginiz yoksa, Yapı Malzemelerinin Yanıcılık Sınıfları yazımızı okumanızı öneririz.

Madde 27 – 1. bendi

Dış cephelerin, bina yüksekliği 28.50 m’den fazla olan binalarda zor yanıcı malzemeden ve diğer binalarda ise en az zor alevlenici malzemeden olması gerekir.

Binanız 28,50 m’den yüksek değilse, en az zor alevlenici dış cephe malzemesi kullanabilirsiniz.

Binanız 28,50 m’den yüksek ise, zor yanıcı malzeme kullanmanız gerekmektedir.

Madde 27 – 1. bendi devamı

Alevlerin bir kattan diğer bir kata geçmesini engellemek için iki katın pencere gibi korumasız boşlukları arasında, düşeyde en az 100 cm yüksekliğinde yangına dayanıklı cephe elamanıyla dolu yüzey oluşturulur. Veya cephe iç kısmına en çok 2 m aralıklarla cepheye en fazla 1.5 m mesafede yağmurlama başlıkları yerleştirilerek cephe otomatik yağmurlama sistemi ile korunur.

Binanız 28,50 m’den yüksekte olsa, diğer binalar kategorisinde de olsa; İki kat arasında en az 100 cm yüksekliğinde yangına dayanıklı cephe elemanıyla dolu yüzey oluşturulur.

Yönetmelikte Madde 27 1. Bendden sonra Geleneksel Cephe Sistemleri ve Giydirme Cephe Sistemleri olarak ikiye ayrılıyor.  Binanızda hangi cephe sistemini seçmeyi düşünüyorsanız, o kısmı uygulamalısınız. Prekast dış cephe kaplamaları giydirme cephe sistemleri kategorisine girmektedir. Binanızın dış cephesinde prekast beton uygulamayı düşünüyorsanız Geleneksel Cephe Sistemlerini okumadan, Giydirme Cephe Sistemlerini okumaya geçebilirsiniz.

Binanızın dış cephesinde uygulamayı planladığınız dış cephe uygulamasının geleneksel mi yoksa giydirme cephe olduğunda kararsızsanız. Geleneksel ve Giydirme Dış Cephe Sistemleri konulu yazımızı okumanızı tavsiye ederiz.

Madde 27 – 2 Geleneksel Cephe Sistemleri

A bendi

Isı yalıtım malzemesi, ısı yalıtım yapıştırıcısı, dübel, sıva filesi, sıva ve benzeri diğer teçhizat kullanılarak teşkil edilen ısı yalıtım sistemi uygulandığında, sistem, ilgili standartlar kapsamında akredite bir laboratuvar tarafından sertifikalandırılmalıdır. Sertifikalandırılan sistem detayları ve teknik özellikleri piyasaya arz dokümanlarında yer alır.

Kısaca binanızın dış cephesinde ne kullanıyorsanız, her bir malzemenin yangın sınıf testi yapılmış, sertifikası bulunuyor olması gerekmektedir.

B bendi

Dış cephesi zor alevlenici malzeme veya sistemden oluşan, yüksekliği 28.50 m’den az olan binalarda, tabii veya tesviye edilmiş zemin kotu üzerindeki 1.5 m mesafe hiç yanmaz malzeme ile kaplanmalı; bina yüksekliği 6.50 m’den fazla olan binalarda pencere ve benzeri boşluklarının yan kenarları en az 15 cm ve üst kenarı en az 30 cm eninde hiç yanmaz malzeme ile yangın bariyerleri oluşturulmalıdır.

Binanızın dış cephe uygulamasında zor alevlenici malzeme varsa; binanız yüksek değilse;
Zemin kotu üzerindeki 1,5 metre mesafe hiç yanmaz malzeme ile kaplanmalıdır.

Binanızın dış cephe uygulamasında zor alevlenici malzeme varsa; bina yüksekliği 6,5 m’den fazlaysa; Pencere ve benzeri boşlukların yan kenarlarında en az 15 cm ve üst kenarında en az 30 cm eninde hiç yanmaz malzeme kullanılmalıdır.

C bendi

Farklı yüksekliğe sahip bitişik nizamdaki yapılarda, alçak binanın çatı hizasındaki yüksek bina katının dış cephe kaplaması hiç yanmaz malzeme veya sistem ile kaplanmalıdır.

Binanız bitişik nizamdaysa; yandaki binalarla yükseklik farkı varsa;
Alçak binanın çatı hizasındaki yüksek bina katında dış cephe kaplaması hiç yanmaz malzeme olmalıdır. Bu maddede alçak bina ile ilgili şart bulunmamaktadır.

Madde 27 – 3 Giydirme Cephe Sistemleri

A bendi

Cephe elemanları ile alevlerin geçebileceği boşlukları bulunmayan döşemelerin kesiştiği yerler, alevlerin komşu katlara atlamasını engelleyecek şekilde döşeme yangın dayanımını sağlayacak süre kadar yalıtılır.

Cephe elemanı ile döşemelerin kesiştiği yerlerde alevlerin komşu katlara atlamasının engellenmesi isteniyor. Boşlukları dolduracak yapı malzemesinin yanıcılık sınıfından bahsedilmiyor. Kullanacağınız yapı malzemesinin alevlerin geçmesini engellemesi ve döşeme yangın dayanımını arttırması gerekiyor.

B bendi

Derzleri açık veya havalandırmalı giydirme cephe sistemli binalarda kullanılan cephe ve yalıtım malzemeleri en az zor yanıcı olmalıdır.

Dış cephe sisteminizde derz açıklıkları varsa, havalandırma varsa; binada kullanılan dış cephe malzemeleri en az zor yanıcı olmalıdır. Prekast dış cephe kaplama sisteminde de derz açıklıkları bulunduğundan, kullanılacak malzemeler en az zor yanıcı olmalıdır.

Prekast dış cephe kaplama malzemesinin yanıcılık sınıfını öğrenmek için, Prekast Beton Dış Cephe Kaplaması Yanıcılık Sınıfı yazımızı okuyabilirsiniz.

Ek

Fotoğraf

  • 2013 yılı Gronzy’de dış cephe kaplama yangını – huffingtonpost.ca (Not: Fotoğraftaki binada prekast dış cephe kaplaması kullanılmamıştır. Yangının hızlı yayılımını tanımlayabilmek için kullanılmıştır.)

Telif Hakları

  • İzinsiz kopyalanamaz.
  • Zaman damgası uygulanmıştır.
  • Türk Trust – 13/04/2018, 11:29:15 (Türkiye Yerel Saati)