Beton Üretimi beton üretmek için çeşitli bileşenlerin (su, agrega, çimento ve beton katkıları) karıştırılması işlemidir. Beton üretimi zamana duyarlıdır. Malzemeler karıştırıldıktan sonra, işçiler betonu sertleşmeden önce yerine koymalıdır. Modern kullanımda, beton üretiminin çoğu, beton santrali veya genellikle toplu santral adı verilen geniş endüstriyel tesiste gerçekleşir.

beton üretimi

Prekast beton üretimi fabrika ortamında gerçekleşmektedir.

Genel kullanımda, beton santralleri iki ana tipte bulunur: hazır karışım tesisleri ve merkezi karışım tesisleri. Hazır karışım tesisi su hariç tüm malzemeleri karıştırırken, merkezi karışım tesisi su dahil tüm malzemeleri karıştırır. Merkezi karışım tesisi, ilave edilen su miktarının daha iyi ölçülmesiyle beton kalitesinin daha hassas şekilde kontrol edilmesini sağlar, ancak tesiste hidrasyon başladığı için betonun kullanılacağı çalışma alanına daha yakın yerleştirilmelidir.

Beton santrali, çimento gibi çeşitli reaktif bileşenler için büyük depolama hunileri, agrega ve su gibi dökme maddeler için depolama, çeşitli katkı maddeleri ve değişiklikler ekleme mekanizmaları, bu bileşenlerin bir kısmını veya tamamını doğru şekilde tartmak, taşımak ve karıştırmak için makineler, ve karışan betonu, genellikle beton mikser kamyonuna dağıtmak için tesislerden oluşur.
Prekast beton üretimi, standart betondan farklı olarak cam elyaf takviyeli betonun kalıba püskürtülmesiyle yapılmaktadır.
Modern beton genellikle viskoz sıvı olarak hazırlanır, böylece betona istenen şekli vermek için sahada dikilmiş kaplar olan kalıplara dökülebilir. Beton kalıp, kayma şekillendirme ve çelik levha konstrüksiyonu gibi çeşitli şekillerde hazırlanabilir. Alternatif olarak, beton kurutucuya, akışkan olmayan formlara karıştırılabilir ve fabrika ayarlarında prekast beton ürünleri üretmek için kullanılabilir.

El aletlerinden ağır endüstriyel makinelere kadar beton işlemek için çok çeşitli ekipmanlar kullanılır. Bununla birlikte, hangi ekipman üreticileri kullanırsa kullanılsın, amaç istenen yapı malzemesini üretmektir; içerikler uygun şekilde karıştırılmalı, yerleştirilmeli, şekillendirilmeli ve zaman kısıtlamaları dahilinde tutulmalıdır. Betonun dökülmesinde herhangi kesinti, başlangıçta yerleştirilen malzemenin, sonraki parti üstüne eklenmeden önce sertleşmesine neden olabilir. Bu, iki parti arasında soğuk derz denilen yatay bir zayıflık düzlemi yaratır. Karışım olması gereken yere geldiğinde, betonun istenen özelliklere ulaşmasını sağlamak için sertleştirme işlemi kontrol edilmelidir. Beton hazırlama sırasında çeşitli teknik detaylar ürünün kalitesini ve niteliğini etkileyebilir.

Prekast betonda sonraki partinin üstüne gelmesi durumu bulunmamaktadır. Tüm kalıp tek seferde dökülür, pürüzsüz cephe yüzeyleri elde edilir.