Fibercement Montajı yoğun işçilik gerektiren, montajı zor cephe kaplamalarındandır. Fibercement Cephe Kaplama ağır bir üründür ve kesilmemiş levhaları iki kişinin taşımasını gerektirir. Kurulumdan önce kırılgandır ve dikkatli bir şekilde kullanılmalıdır, çünkü uygun olmayan şekilde kullanılırsa ufalanma ve kırılmaya meyillidir. Ürün kesildikten sonra, iki kişinin kurulumu tekrar gerekebilir, biri levhayı çivilere karşı hizalı tutmak, diğeri ise ürünü yerine çivi çakmak için.

Fibercement Levhanın Kesilmesi

fibercement montaji

Fibercement Kaplama, üç şekilde kesilebilir.

  • Daha ince tabakalar, kesme bıçağıyla çentiklenebilir ve kırılabilir.
  • El veya elektrikle çalışan “fibro kesici” (Avustralya terimi) kullanma
  • Daha kalın ve daha yoğun tabakaları kesmek için elmas bıçak (duvar bıçağı) kullanan mekanik testere gereklidir.

Fibercement Montaj sırasında uç bağlantılar (kaplama dikişleri) arasında yaklaşık 5 milimetre boşluk gereklidir. Daha sonra fibercement montaj için yapılan malzeme doldurulur. Sudan kaynaklanan kılıf hasarını önlemek için üst üste binen dikişlerin arkasında metal 150 mm × 150 mm adım flaşlama gereklidir. Sacları sabitlemek için sıcak daldırma galvanizli çatı çivileri kullanılır.

Fibercement Cephe Kaplamasının kesildiği alanları düzgün şekilde havalandırmak için bazı tedbirler alınmalıdır. Kurulum işlemi sırasında oluşan silika tozuna uzun süreli maruz kalma silikozis hastalığına neden olabilir. Fibercement levhalar fabrika ortamında standart boylarda üretildiğinden, her zaman şantiye ortamında kesme işi olmaktadır. Fibercement kesim işlemi hem kesim yapan çalışanlar, hem çevredeki binalarda yaşayanların sağlığı için tehlikeli olmaktadır.

Fiber Cement Cephe Kaplamalarının şantiye ortamında yoğun kesim işleminden dolayı montaj süreleri de uzamaktadır. Belirli kesim alanı yapılsa bile montajı yaparken, ufak bir kesim işlemi daha çıkabilmekte, her katta silis tozu ortama yayılmaktadır.

Taşınma, kesim ve montaj sırasında çok fazla el ile müdahale edildiğinden büyük ihtimalle çok kirlenir ve boya gerektirir.

Fibercement Cephe Kaplama, montajdan önce veya sonra boyanabilir veya lekelenebilir. Maruz kalınan alanlar için, hava koşullarına dayanıklı boya kullanılmalıdır. Ürün sabitlendikten sonra, derzler genellikle ahşap çıtalarla kapatılır ve tüm duvar yüzeyi boyanır.

Fibercement montajı için çoğunlukla bina ölçümü yapılmadığından fibercement levhalar şantiye ortamında binanıza uydurulmaya çalışılır.

En kısa sürede montaj yapılan cephe kaplaması Prekast Montajı diyebiliriz. Fabrikada binanıza uygun tasarlanan prekast paneller üretilir ve kısa sürede montajı yapılır. Prekast Sistem panellerde şantiye ortamında kesme işlemi olmaz.