Korozyon nedir?
Metal ve çevresi arasındaki fizikokimyasal etkileşimdir. Paslanma dışarı çıktığımızda her yerde gözümüze çarpabilir. Doğa önlem alınmayan metal yüzeyleri affetmiyor.

Bu metalin özelliklerinde değişikliklere neden olur ve metal, çevresi veya bir parçası oluşturdukları teknik sistemde önemli fonksiyonel bozulmalara yol açabilir (ISO 8044: 2010). Korozyon hakkında yalnızca metalin veya sistemin özelliklerinde istenmeyen sonuca yol açabilecek değişiklik olduğunda konuşuruz. Bu, sadece görsel bozulmadan büyük ekonomik hasara neden olan ve hatta insanlar için tehlike yaratan teknik sistemlerin tamamen arızalanmasına kadar değişebilir. Karbon çeliği, paslanmaz çelik, çinko, bakır ve alüminyum gibi mühendislikte yaygın olarak kullanılan metallerle, tipik korozyon işlemi, metal kazanma (ekstraksiyon) işleminin termodinamik olarak tercih edilen ters reaksiyonu olarak kabul edilebilir.

korozyon metal kazancı

Şekil 1: Korozyon ve metal kazanma işlemi sırasında demirin kimyasal reaksiyonları.

Korozyon Reaksiyonlarının Türleri

Tüm kimyasal reaksiyonlar gibi, korozyon süreçleri de ilgili kimyasal reaksiyonlar (termodinamik) lehine olduğunda gerçekleşir. Daha sonra, potansiyel diğer faktörler reaksiyonun hızını (kinetik) yönlendirir. Genellikle metal ve çevre arasındaki etkileşimi tanımlayan korozyon türleri ile fenomenolojik görünümü tanımlayan korozyon formları arasında bir ayrım yapacağız.

Kimyasal Reaksiyon Korozyon Nedir

Tipik bir kimyasal korozyon reaksiyonu, metalin sıcak gazlarla reaksiyona girdiği ve oksit tabakası oluşturduğu yüksek sıcaklıklarda meydana gelir.

Metalofizik Reaksiyon Korozyon Nedir

Örnek olarak, metale yayılan ve muhtemelen bileşenin arızalanmasına yol açan hidrojenin neden olduğu gevrekleşme verilebilir. Gevrekleşme dikkatsiz üretim sürecinin sonucu olabilir, örneğin elektrokimyasal çinko kaplama gibi yüzey kaplamaları yüksek mukavemetli çelik ürünlere (birincil gevrekleşme) düzgün uygulanmadığında. Korozyon süreçleri (metal çözünmesi) ile de başlatılabilir. İkinci durumda, korozyona bağlı hidrojen destekli çatlamaya (ikincil gevrekleşme) atıfta bulunulur.

Elektrokimyasal Reaksiyon

En yaygın korozyon reaksiyonu doğada elektrokimyasaldır. Bu reaksiyonlar, metal üzerindeki elektronlar ve yüzeyindeki su filmi gibi iletken elektrolitteki iyonlar yoluyla elektrik alışverişi anlamına gelir.

Genel reaksiyon iki kısmi reaksiyonda ayrılabilir:

 • Oksidasyon veya anodik Fe olarak da bilinen metal çözünmesi
 • korozyon formül
 • İndirgeme veya katodik reaksiyon, esas olarak havada bulunan oksijeni su içeren bir reaksiyon
  korozyon formül

Bu iki kısmi reaksiyon, metal yüzeyinde, homojen bir saldırıya yol açan oldukça homojen dağılımda meydana gelebilir veya lokal ve ayrı olarak meydana gelebilir, bu da lokal korozyon formlarına yol açabilir. Korozyon reaksiyonunun mekanizması ve elektrokimyasal doğası, korozyonun gerçekleşmesi için gerekli gereksinimleri tanımlar:

 • İletken metal
 • Elektrolit (yüzeyde ince nem filmi zaten yeterlidir)
 • Katodik reaksiyon için oksijen
korozyon oksijen metal elektrolit suyu

Şekil 2: Atmosferik korozyon reaksiyonu için gereklilikler.

Şekil 2’deki çizim, bir damla su altında demirin temel korozyon mekanizmasını göstermektedir. Hem metal çözünme hem de oksijen azaltma reaksiyonları, yüzeyde hafif bir ayrım ile gerçekleşir ve ürünleri (Fe-iyonları ve OH-iyonları) su damlasında kırmızı pas oluşturmak için reaksiyona girer. Genel olarak, aynı şema çinko veya alüminyum gibi ancak elektrolitte biraz farklı kimyasal reaksiyonları olan diğer metaller için de geçerlidir. Şekil 3’te görüldüğü gibi, basit korozyon reaksiyonu modeli ile, bir çok korozyon formunu açıklayabiliyoruz ve korozyonu azaltmak için önlemleri görebiliyoruz. Kısmi reaksiyonlardan birini önleyerek veya yavaşlatarak, toplam korozyon oranı da azalır.

korozyon çevrimi

Şekil 3: Metalin çözünmesini, oksijenin azaltılmasını ve pas oluşumunu gösteren bir damla su altında demirin korozyonu.

Dış Cephe Kaplamalarında Korozyon

Korozyon ihtimalinin en az olduğu dış cephe kaplama yöntemi bizim kullandığımız GRC Cephe Kaplamalarıdır. Yüzlerce küçük metal parçadan oluşan diğer cephe sistemlerinde korozyon ile karşılaşma ihtimaliniz çok daha fazla olacaktır. Bu metal parçaların çevresel etkenlere maruziyetide önlenmediyse, yakın zamanda problem ile karşılaşma ihtimaliniz bulunmaktadır.

Profesyonel Ekip ve Malzemeler İle Çalışmazsanız Ne Olur

 • Projenize uygun olmayan sabitleme elemanları kullanılır.
 • Hurda metalden ankrajlar kullanılır.
 • Paslanma için, üretim ve montajda önlemler alınmaz.
 • Galvaniz kaplama ince yapılır. Bazı merdiven altı firmaların kaplama yapmadan gri renge boyadıklarını görüyoruz.
 • Derz çalışmaları düzgün yapılmadığından cephe ile bina arasında korozyonu arttırabilecek ortam oluşabilir.