Prekast Beton (GFRC), 40 yılı aşkın bir süredir dünya çapında inşaat endüstrisinin ekonomisine, teknolojisine ve estetiğine önemli katkı sağlayan malzemedir. GFRC, mimarlar ve mühendisler için çok yönlü yapı malzemelerindendir. Geleneksel betonla karşılaştırıldığında, özel yapısı nedeniyle karmaşık özelliklere sahiptir. Su-çimento oranı, gözeneklilik, kompozit yoğunluk, dolgu maddesi içeriği, lif içeriği, kür tipi etki özellikleri ve davranış şekli farklı kılar. GFRC’nin yanı sıra üretim yönteminin doğruluğu gibi farklı parametreleri kontrol altında tutmak gerekir. Prekast Beton 6 mm kadar incelikte üretilebilir, bu nedenle ağırlıkları geleneksel dökme beton ürünlerinden çok daha azdır. 3D baskı teknolojisinin cam elyaf takviyeli mürekkeple ilerlemesi, GFRC’nin premiks, püskürtme, hibrit yöntemlerinin yanı sıra yüksek güvenilirliğe sahip bina ve karmaşık mimari formlar oluşturulmasını sağlayabilir. Endüstriyel inşaat için kendi kendini temizleyen çevre dostu paneller, maliyet ve popülerlik açısından GFRC’ye katkıda bulunmaktadır. Son derece yüksek mekanik performansı, dayanıklılığı, işlenebilirliği ve estetik sınıf olan Ultra Yüksek Dayanımlı Beton (UHPC) sınıfında cam elyaf kullanımı son yıllarda ivme kazanmıştır. GFRC ürünlerinin tasarımı ve üretimi, Avrupa, Amerika, Asya ve Avustralasya’da geliştirilen uluslararası standartlar tarafından kapsanmaktadır. GFRC 100’den fazla ülkede üretilmektedir.

prekast beton

Cam Elyaf İle Yüksek Dayanım

Genel olarak, cam elyafın eklenmesi daha yüksek basınç mukavemeti ile sonuçlanır. Düşük hacimli cam elyaf lifleri ilavesi ile betonun esneklik modülünde önemli gelişme olur. Cam elyaflar, GFRC’nin gerilim-gerinim eğrisi ve eğilme mukavemeti üzerinde pozitif etkiye sahiptir. Çünkü elyafların en-boy oranındaki artış, GFRC’nin dışarı çekilmesi ve enerji emiliminin artmasına neden olur. Genel olarak, GFRC’nin hizmet ömrü, mikro çatlakların minimum oluşu, korozyon (özellikle AR-cam elyafı) olmaması ve daha az geçirgenlik nedeniyle geleneksel betondan daha yüksektir. GFRC hafiftir ve geleneksel betondan yaklaşık %50-70 daha hafiftir. Bununla birlikte, kendi kendine karıştırmak zordur, özel mikser makine gereksinimi vardır. Cam lifi, katkı maddeleri ve akrilik ko-polimer eklenmesi nedeniyle maliyeti geleneksel betondan az oranda yüksektir. Ancak gelişen teknoloji bu karşılaştırmayı önemli ölçüde değiştirmeye devam etmektedir. GFRC, mimari, bina, mühendislik uygulamalarında yaygın ve güvenilir şekilde kullanılmaktadır. Ayrıca, dijital teknolojiler yardımıyla karmaşık formlar, dekoratif malzemeler ve bütün bina üretilebilir. GFRC ayrıca kendi kendini temizleyen çevre dostu paneller, kolayca boyanabilir yüzeyler ve yüksek performanslı beton uygulamaları içeren çok önemli bir kaynaktır. Sonuç olarak, pratikte çok sayıda GFRC uygulama projesi bulunmaktadır.