Proje Açıklaması

Dikey olarak hizalanmış, kaba yontulmuş şeritlerin arasında 7 milimetre genişlikte açıklıklar vardır.