Proje Açıklaması

Doğrusal dokusunu koruyan soyut desendir. Yiv desenleri, değişken genişlikte oluklarla ayrılmaktadır.