Proje Açıklaması

Değişken uzunlukta, geniş dallardan oluşan düşey doğrultulu ahşap desendir. Kısmen bağlantı ve birleşmeler olabilmekte, dalların doğrultu eğilebilmektedir.