Proje Açıklaması

Kaba yüzeyli, kötü dökülmüş çimento harcını anımsatan desende, granülasyon 8 milimetredir.