Proje Açıklaması

Tuğlaların yatay olarak çok iyi ve simetrik sıralanmasıyla oluşur. Tuğlalar belirli ofset deseninde ayarlanmıştır. Derz boşlukları 10 milimetredir.