Prekast Dış Cephe Kaplama – Binaların Yangın dan Korunması Hakkında Yönetmelik

Binaların Yangın dan Korunması Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılacak binaların dış cephelerinde belirli şartların sağlanması gerekmektedir. Bina kullanımı sırasında yangın ile ilgili oluşabilecek riskleri en aza indirebilmek, olası bir risk durumunda can ve mal kaybını en aza indirebilmek için binanızın yangın ile ilgili şartları sağlıyor olması gerekmektedir. Ayrıca belediyelerin ruhsat ile ilgili aşamalarında sorun [...]