GRCA Üyelik

GRCA, üyelik belgeleri ve kriterleri ile ilgili Kasım 2020 tarihli güncelleme yapmıştır. GRC üreticileri ve GRC malzeme tedarikçileri bu dokümanda yazan şartlara göre 2021 yılında üye olabileceklerdir.

GRCA ÜYELİK SİSTEMİ

Kriterler

GRCA Üyelik sisteminin üye derecesi, aşağıdaki kategorilerde GRC sektöründe yer alan tüm şirket ve kişilere açık olacaktır:

  • GRC Üreticileri
  • Alkali Dayanımlı Cam Elyaf Üreticileri
  • Alkali Dayanımlı Cam Elyaf Tedarikçileri
  • Danışmanlar ve Yapısal Mühendisler
  • Diğerleri

GRCA üyeliğinin, 1 Nisan 2022 tarihinden önce GRCA üyeliğinin Tam Üye derecesine yükseltilmesi gerekmektedir.

Yeni Başvuran GRC Üreticileri, GRCA üyeliğinin tam olarak değerlendirilip GRCA üyeliğinin Tam Üye derecesine kabul edilmesine kadar, yalnızca GRCA üyeliğinin Üye derecesine kabul edilecektir.

GRCA Üyelik sisteminin Üye derecesine kabul edilen tüm Yeni Başvuran GRC Üreticilerinin, Üye olarak kabul edildikten sonraki bir yıl içinde GRCA üyeliğinin Tam Üye derecesine yükseltmesi gerekecektir.

 Yeni Başvuru Sahipleri

GRCA Üyelik sisteminin Üye derecesi için tüm Yeni Başvuru Sahipleri, GRCA Konseyi tarafından belirlenen bilgi talep formları ile GRC endüstrisindeki faaliyet kapsamlarıyla ilgili başvuru formu dolduracaktır.

Uygun şekilde doldurulmuş tüm başvuru formları, yorumlar için GRCA Konsey Üyelerine iletilecek. Uygun şekilde doldurulmuş başvuru formunun alınmasından itibaren 14 gün içinde başvuru hakkında ilk karar alınacaktır.

Herhangi bir GRCA Konsey Üyesi, Yeni Başvuranın GRCA üyeliğinin Üye derecesine kabul edilmesine itiraz etmek için nedenleri varsa veya başvurunun daha fazla tartışılmasını istiyorsa, bunu GRCA’ya bildirecek.  Bu otomatik olarak başvurunun gerekli hale gelmesine neden olacaktır. GRCA’nın bir sonraki Konsey Toplantısında daha ayrıntılı olarak tartışılacaktır.

Yeni Başvuru Sahibinin GRCA üyeliğinin Üye derecesine kabul edilmesine ilişkin 14 günlük karar süresi içinde herhangi bir itiraz alınmazsa, Yeni Başvuran Üye bilgilendirilir.

GRCA üyelik aidat faturası tam olarak ödenene kadar hiçbir başvuru sahibi Üye olarak kabul edilmeyecektir.

GRC İmalatçıları

İlgili başvuru formuna ek olarak, GRCA üyeliğinin Üye derecesi için başvuran GRC Üreticileri aşağıdaki ek bilgileri de sunacaktır:

i) Son 40 ortalama setini içeren tamamlanmış bir GRCA ‘MOR / LOP Karakteristik Değer Hesap Tablosu’ GRC karışım üretiminin ana sınıfı olan Sınıf 8, Sınıf 10 veya Sınıf 18 için eğilme bükme testi sonuçları.
Elektronik tablo, GRCA “GRC Ürünlerinin İmalatı, Sertleştirilmesi ve Test Edilmesine İlişkin Şartname” gereksinimlerine uygunluk açısından GRCA tarafından kontrol edilecektir.

ii) Dört set eğilme eğilme mukavemeti testi için grafikler dahil gerçek test verileri. Bu dört set testin eğilme mukavemeti testi, bağımsız test kuruluşu tarafından yapılacaktır ve kurum içi sonuçlar kabul edilemez.

iii) Başvuru sahibinin, bilinen bir üreticiden, son teslimat için üreticinin test sertifikasının kopyası ve kaynağı doğrulamak için teslimat notlarının kopyası şeklinde, GRC üretiminde uyumlu AR Cam Elyafı kullandığına dair kanıt.

Alkali Dayanımlı Cam Elyaf Üreticileri

İlgili başvuru formuna ek olarak, GRCA üyeliğinin Üye derecesi için AR Cam Elyaf Üreticisi başvuru sahipleri aşağıdaki ek bilgileri de sunacaklardır:

  1. i) Sadece AR cam elyafı tedarik etmeyi kabul eden GRCA şartlı mektubunun imzalı kopyası. Cam Elyaf Takviyeli Beton üretiminde kullanılmak üzere minimum %16 zirkonyum dioksit seviyesi taahhüdü ile.

Alkali Dayanımlı Cam Elyaf Tedarikçileri

İlgili başvuru formuna ek olarak, GRC’de kullanılmak üzere cam elyaf tedarik eden GRCA üyeliğinin Üye derecesi için AR Cam Elyaf Tedarikçisi başvuru sahipleri ayrıca aşağıdaki ek bilgileri de sunacaklardır:

  1. i) GRCA şartının imzalı kopyası Cam Elyaf Takviyeli Beton üretiminde kullanılmak üzere yalnızca minimum %16 zirkonyum dioksit seviyesine sahip AR cam elyaf tedarik etmeyi kabul eden mektup.

Danışmanlar ve Yapısal Mühendisler

GRC’nin yapısal tasarımını üstlenen GRCA üyeliğinin Üye sınıfı için Danışmanlar ve Yapısal Mühendis başvuru sahipleri etkin olacaktır. GRCA Konseyi talebi olması durumunda ve zaman zaman gerekli olan ek bilgilerin sunulması ile bu konuda yetkinlik göstereceklerdir.

Diğerleri

İlgili başvuru formuna ek olarak, GRCA üyeliğinin Üye derecesi için diğer başvuru sahiplerinin, zaman zaman GRCA Konseyi tarafından talep edildiği üzere ek bilgiler sunmaları gerekebilir.

TAM ÜYE

Kriterler: GRCA üyeliğinin Tam Üye derecesi yalnızca GRC Üreticileri için geçerli olacaktır.

Tam Üye dereceli GRCA üyeliğindeki tüm GRC Üreticileri, GRC’nin üretildiği tüm üretim tesislerini GRCA’ya tam olarak beyan edeceklerdir.

GRC ürettiği tüm üretim tesislerinin, GRCA tarafından atanan bağımsız bir dış değerlendirici tarafından yıllık olarak değerlendirilir. GRCA Tam Üye Yönetmelikleri belgesine tam olarak uyması gerekmektedir.

ÜYE ORTAKLIĞI

Kriterler

Üye İştirak derecesi GRCA üyeliği, mevcut bir GRCA Üyesinin veya Tam Üyenin tüm grup şirketlerine ve yüzde yüz iştiraklerine ücretsiz olarak sunulacaktır.

Kısıtlamalar

Üye İştirakler GRCA web sitesinde tam liste, GRCA logosunu kullanma hakkına sahiptir ve Derneğin faaliyetlerine katılabilir ve GRCA Konseyi’nde, seçimle ve GRCA Çalışma Gruplarında hizmet verebilir, ancak oy hakkı yoktur.

Mevcut GRCA Üyesinin veya Tam Üyenin kendi adına bir GRC Üreticisi olan herhangi bir grup şirketi ve yüzde yüz iştirakleri, GRCA üyeliğinin Üye İştirak derecesi olarak kabul edilmeyecektir. Başvurmalarına izin verilmeyecektir. Bu tür şirketler, GRCA üyeliğinin Üye veya Tam Üye derecesi için başvurabilir ve bu GRCA üyeliği derecelerinin normal şartlarına tabi olarak kendi adlarıyla kabul edilebilir.

ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Uluslararası Cam Elyaf Takviyeli Beton Derneği, İngiltere’de Kayıtlı, Limited Şirkettir. Üyelerin sorumluluğu sınırlıdır ve Birliğin her Üyesi, Derneğin tasfiye edilmesi durumunda Derneğin varlıklarına katkıda bulunmayı taahhüt eder. Üye olduğu süre içinde veya Üye olmaktan çıktıktan sonraki bir yıl içinde sorumlulukları devam etmektedir. Üyeliği sona ermeden önce sözleşmeli Dernek borç ve yükümlülükleri ile masraf, ücret ve giderlerinin ödenmesi için yapması gerekenler bulunmaktadır. Tasfiye ve kendi aralarında katkı paylarının haklarının ayarlanması için gerekli olabilecek miktar 10 £ ‘u geçmemelidir.

(Yükümlülükler ve Yükümlülükler ile ilgili olarak: Yukarıdaki maddede tüm Üye, Üyeler ve kendisini; tüm Üye, Üyeler, Tam Üye ve Asil Üyeleri ifade eder.)

GRCA ORTAKLIĞI

Kriterler

GRCA, kendi takdirine bağlı olarak, GRC’nin herhangi bir yönüne katılımı veya ilgisi olan kişilere, Onursal Yaşam Boyu GRCA Sorumlusu veya Onursal Yıllık GRCA Sorumlusu olarak onur derecesini verebilir.

Kısıtlamalar

GRCA İştirakçileri, GRCA’nın yasal Üyeleri olarak kabul edilmeyecektir.

GRCA İştirakçilerinin GRCA logosunu kullanmalarına izin verilmez.

GRCA İştirakçilerine GRCA web sitesinde kısaltılmış bir listeleme izni verilir.

GRCA İştirakçileri, GRCA’nın genel toplantılarına ve Konsey toplantılarına özel davetle katılmalarına ve GRCA toplantı tutanaklarını almalarına izin verilmektedir.

Onursal Yaşam Boyu GRCA Sorumlusu

Onursal Yaşam Boyu GRCA Önlisans belgesi, GRCA Konseyi’nin görüşüne göre, GRCA veya GRC endüstrisine uzun veya seçkin hizmet vermiş olan herhangi bir kişiye verilebilir.

Genellikle, tam zamanlı istihdamdan emekli olmuş eski Dernek Görevlileri, GRC ve GRCA’ya olan ilgilerini korumak için belge alabilirler.

Onursal Yıllık GRCA Sorumlusu

Onursal Yıllık GRCA Sorumlusu belgesi, GRCA Konseyi’nin görüşüne göre, bunu yaptıkları süre boyunca GRC materyalinin eğitim bilgisini ve / veya araştırmasını ilerleten herhangi bir kişiye verilebilir.

Bu sınıf, GRC’nin herhangi bir yönüyle ilgili eğitim veya araştırma yapan üniversite mezunları ve akademisyenler için özellikle uygundur.