Proje Açıklaması

Dikey olarak hizalanmış, kaba yontulmuş şeritlerin arasında 20 milimetre genişlikte açıklıklar vardır.