Proje Açıklaması

Dikey olarak hizalanmış, kaba yontulmuş şeritlerin arasında 10 milimetre genişlikte açıklıklar vardır.